Beste ( oud -) Sjammasjers

Samen met de jubileum commissie zijn er op dit moment een twaalftal leden aan het zoeken naar oud leden waarvan we geen e-mail adres of mobiel nummer meer hebben.

We willen echt heel graag eenieder geïnformeerd hebben en uitnodigen voor een weerzien vijftig jaar na het begin van ons gospelkoor.

Indien de naam in het rood staat wil dat zeggen dat inmiddels de adresgegevens bekend zijn

Wil je bericht doen naar jubileum@sjammasj.nl of naar annedijkstra58@gmail.com als je ons verder kunt helpen in deze zoektocht !

Alvast hartelijk dank daarvoor !

 

teller voornaam (meisjes)naam getrouwd
       
1 Anita Alderwege van Jellema
2 Adriana Bakker  
3 Marcel Barf  
4 Dries Bekhof  
5 Linda Berkhout  
6 Sonja Bij van der  
7 Abe Bijl van der  
8 Jikkie Bijma  
9 Klaas Boer de  
10 Jantsje Boschma Noorderwerf
11 Riette Boven  
12 Jerry Braaksma  
13 Machiel Brinkhuis  
14 Michiel Brinkhuis  
15 Djoke Brouwer Kamminga
16 Thea Brouwer  
17 Marc Bruin de  
18 Anouschka Connor  
19 Fokalina Diepstra  
20 Janny Dijkstra  
21 Tineke Duijf Vergeer
22 Sjoukje Duursma Kok
23 Sheloutska Francees  
24 Otto Galien van der  
25 Trijntje Goot van der  
26 Harry Graaf de  
27 Wendy Haan de  
28 Roelien Halsema van Wouters
29 Ettie Hartholt  
30 Pieter Hijum van  
31 Anna Hoekstra  
32 Irene Hoekstra Breedijk
33 Jeanette Hogeterp Veltman
34 Janny Holwerda  
35 Petra Huizing  
36 Corrian Hukema  
37 Richard Janssens  
38 Albert Jong de  
39 Anneke Jong de  
40 Henk Jong de  
41 Janneke Jong de  
42 Marina Jong de  
43 Ank Jonker  
44 Germ Jonker  
45 Marga Jonker  
46 Bert Kingma  
47 Sjoerd Kleyheeg  
48 Aart Koning  
49 Rina Koning  
50 Isaäk Kooi van der  
51 Albertien Kortman Pijper
52 Harke Kramer  
53 Hera Kuiper Bosgraaf
54 Tineke Kuipers Wibbens
55 Lisanne Kuitert  
56 Ellen Laar van der  
57 Ewoud Leemburg  
58 Jan Liere van  
59 Karin Lutgendorf  
60 Piet Meijer  
61 Sippie Meindertsma Leemburg
62 Anne Meulen van der  
63 Ruurdtje Meulenaar Anema
64 Jan Minnema  
65 Corrie Molen van der  
66 Ineke Mostert Peek
67 Annemarije Mul  
68 Renate Nouta  
69 Thea Pal van der Jong de
70 Jacco Platenkamp  
71 Joke Postma  
72 Joke Postmus  
73 Annemarie Reijden van der  
74 Regina Riemersma  
75 Els Roolvink Scheeres
76 Sakia Ruiten van  
77 Elisabeth Ruiter de  
78 Milan Schaaf Meindertsma
79 Hinke Schaaf van der  
80 Janny Schokker van Wijk
81 Syta Schonenburg Tuinenga
82 Wanda Schulz  
83 Jolanda Schuurman  
84 Akke Seepma  
85 Anja Sijbesma Tichelaar
86 Marijke Sjoerdsma  
87 Peter Sjoerdsma  
88 Marja Swart(s) of Zwart(s)  
89 Andre Tadema  
90 Martje Talma Roerdink
91 Trudy Terpstra  
92 Hillie Veen van der  
93 Tietja Veen van der Visser
94 Hilly Veenje  
95 broer  Douwe Veenstra trompetist
96 Douwe Veenstra trompetist
97 Martha Veldman  
98 Jan Veltman  
99 Cora Verboom  
100 Renske Visser Te Brake
101 Rebecca Voort ‘t  
102 Ingrid Vorenkamp  
103 Nelleke Vos  
104 Jenny Vries de  
105 Hilly Wagenaar Veenstra
106 Yvonne Wagenaar  
107 Elly Wal de  
108 Frans Wal de  
109 Jenny Walstra  
110 Sylvia Wieringa Schot
111 Sita Wijma  
112 Zwanny Wouda  
113 Anja zie 2e uitgebrachte lp  
114 Anya zie 2e uitgebrachte lp  
115 Gretha zie 2e uitgebrachte lp  
116 Nico zie 2e uitgebrachte lp  
117 Liesbeth Zondervan