Leeuwarden, 18 november 2023

 

 

Beste (oud-)leden van Gospelkoor Sjammasj,

 

Na de zomerstop is de reüniecommissie alweer een paar keer bij elkaar gekomen om verder te gaan met de organisatie van de reünie op zaterdag 16 maart 2024 en het jubileumkoor.

 

Ook met het bestuur van Sjammasj is veel overleg geweest. Er is besloten om het jubileumkoor en het huidige Sjammasj samen te voegen. Daardoor is ook de bezetting van de jubileumcommissie iets veranderd. Vanuit het huidige bestuur zijn Els ter Veen en Coen Visser toegetreden tot de commissie. Gea de Veer heeft besloten om zich vooral te richten op het bestuur van Sjammasj en niet meer op de jubileumcommissie. We danken je hartelijk voor je inzet, Gea!

 

Fijn dat er veel positieve reacties zijn gekomen op de poll die we begin dit seizoen hebben uitgezet. Hieruit kunnen we opmaken dat we door kunnen gaan met organiseren van koor en reünie, want daarvoor is genoeg belangstelling! Op de vraag of ook partners mee mogen komen naar het koor en de reünie kunnen we positief antwoorden. Van harte welkom!

 

Jubileumkoor nieuw koers

Een veel gehoorde reactie van jullie, is dat er zeker belangstelling is voor een jubileumkoor, maar dan graag met minder repetities. Daarom hebben we besloten om van koers te veranderen: het jubileumkoor gaat 6 keer repeteren, in 2 blokjes van 3 weken.

De data voor de repetities zijn:

26 januari, 2 en 9 februari 2024

en

1, 8 en 15 maart 2024

Er zal gewerkt gaan worden met digitale geluidsbestanden, zodat iedereen van te voren, en tijdens de repetitieperiode de partijen thuis kan instuderen. Deze bestanden komen begin januari online.

Het koor repeteert samen met het huidige Sjammasj op de boven genoemde vrijdagavonden De repetitietijden zijn van 20.00 uur tot 22.00 uur en het geheel vindt plaats in de Kurioskerk.
Piet Marinus leidt de repetities. Het is de bedoeling 6 à 10 liederen in te studeren, gekozen uit 50 jaar Sjammasj.

Oud-comboleden kunnen aangeven of ze ook mee willen spelen met een of meerdere nummers. We hopen zo veel oud-leden te treffen in het koor!

 

De reünie

Op zaterdag 16 maart 2024 worden de reünisten uitgenodigd om vanaf 15.00 uur aanwezig te zijn in de Kurioskerk, Julianalaan 38 te Leeuwarden. Deze middag staat vooral in het teken van ontmoeting en gezelligheid. Aan het einde van de middag verzorgt koster David Droogsma een buffet voor ons. ’s Avonds kun je plaats nemen in de kerkzaal om te genieten van de Celebrate & Praise. Na afloop is er nog gelegenheid voor ontmoeting.

 

 

Celebrate & Praise

Zoals gezegd zal de reünie op 16 maart worden afgesloten met Celebrate & Praise. Een avond van vieren en dankbaarheid! Het jubileumkoor zal liederen uit de geschiedenis van het koor ten gehore brengen, aangevuld met prachtige praise&worship-liederen (die iedereen mee kan zingen), foto’s en filmbeelden. We laten ons verder verrassen! Deze avond is voor iedereen toegankelijk, dus ook mensen die niet deelnemen aan het koor of de reünie.

 

Social Media

Regelmatig is er een nieuwe bijdrage van oud-leden te vinden op het ontmoetingsplein op de site van Sjammasj (met dank aan de webmaster!). We vinden het fijn dat er veel Sjammasj’ers zijn die hieraan willen bijdragen. De betekenis hiervan is zeker waardevol voor hen, die niet in staat zijn het jubileum bij te wonen door bijvoorbeeld ziekte of afstand.

 

Op Facebook is de pagina “Sjammasj 50 jaar” in het leven geroepen. Leuk als je deze pagina wilt volgen en delen! Zo hopen we ook de mensen te bereiken die we tot op heden nog niet hebben kunnen traceren.

 

Zou je ook de lijst van missing leden op de site nog eens willen bekijken? Wie weet kan je ons nog helpen aan een mailadres of telefoonnummer.

 

Kosten

Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan deelname. Hierbij zijn hapjes, een aantal drankjes, een buffet en een kopje koffie/thee in de pauze van Celebrate & Praise inbegrepen. Alle consumpties hierna zijn voor eigen rekening.

 

We willen nogmaals benadrukken dat de kosten geen belemmering voor deelname mogen zijn. Schroom niet om contact met ons op te nemen als dat wel zo is, dan zoeken we samen naar een oplossing.

 

Reünie € 25,00

Jubileumkoor en Reünie € 50,00 (Koor € 25,00 + reünie € 25,00)

Celebrate & Praise vrij toegankelijk, collecte voor de onkosten

 

Opgave

In de poll die is gehouden werd belangstelling gepeild. Het was geen opgave formulier.

 

Opgave voor het koor/ de reünie of het concert kan via de volgende link:

Aanmelden reünie Sjammasj zaterdag 16 maart 2024

GRAAG OPGEVEN VÓÓR 1 DECMEBER 2023!

Samen met de opgave verzoeken we jou het juiste bedrag over te maken naar het vermelde bankrekeningnummer.

 

 

Hartelijke groet,

De jubileumcommissie

Wytze Algra, Anne Dijkstra, Els ter Veen, Coen Visser en Suzanne Yska

jubileum@sjammasj.nl

www.sjammasj.nl

https://www.facebook.com/sjammasj50jaar