Lopen op het water

Deze themadienst heeft als uitgangspunt Matteüs 14: 22-33.

Dit bekende verhaal, over de storm op het meer, zal voorzien worden van een verrassende twist.

Tijdens de dienst maken we kennis met professor Noletsj en zijn assistent. In opdracht van de regering wordt er door professor Noletsj een onderzoek gedaan naar de praktische toepassing van Lopen op het water. Echter blijken de antwoorden niet zo gemakkelijk te vinden.


Bij het ministerie zijn namelijk geluiden binnengekomen dat de mens zou kunnen lopen over water. Dit lijkt belachelijk, maar toch schijnt de bron vrij betrouwbaar te zijn. En de regering wil dus weten of het toch mogelijk zou zijn om over water te lopen. Vanuit historisch perspectief lijkt het mogelijk te zijn om te lopen over het water. In één van de oudste bronnen, de Bijbel, loopt Jezus op het water van een meer in Israël. Er wordt twee keer melding van gemaakt. Een keer in het boek Marcus en een keer in het boek Matteüs. Het meest bijzondere was dat het lopen niet op een mooie zomerdag gebeurde, maar juist zelfs midden in een storm.

Het betreft een complete dienst. Met humor en diepgang. Voor jeugd en ouderen. Met bezinning en aanzet tot actie. Met liederen, sketches, samenzang en een overdenking. Kortom een complete dienst die volledig door Sjammasj verzorgd zal worden.

Wij hopen dat u net als ons geraakt zult worden door deze bijzondere dienst. We zouden daarom graag in uw gemeente onze nieuwe themadienst brengen.