Garyp

PKN Kerk Garyp (Andreastsjerke) Greate Buorren 21, Garyp

Themadienst "Lopen op het water"

Easterein

Easterein (Martinikerk) Tsjerkebuorren 2, Easterein

Themadienst "Lopen op het water"

Witmarsum

Witmarsum (De Hoekstien) Van Aylvaweg 37, Witmarsum

Themadienst "Lopen op het water"

Groningen

Groningen (van Mesdagkliniek) Helperlinie 2, Groningen

Themadienst "Lopen op het water"

Leeuwarden, Kurioskerk

Kurioskerk Leeuwarden Julianalaan 38, Leeuwarden

Medewerking aan de kerstnachtdienst

Oudehorne

Oudehorne Schoterlandseweg 20, Oudehorne

Medewerking aan de dienst op 1e Kerstdag

Augustinusga

PKN Augustinusga (Augustinitsjerke) Geawei 15, Augustinusga

Themadienst "Lopen op het water"

Reitsum

PKN Kerk Reitsum Flieterpsterdyk 16, Reitsum

Medewerking aan de dienst (Paaszondag)

Britsum

PKN Kerk Britsum Feesttent (Lieuwe Jellingastrjitte), Britsum

Themadienst "Lopen op het water"

Kollumerzwaag

Kollumerzwaag (De Thuishaven) Skoallestrjitte 28, Kollumerzwaag

Themadienst "Lopen op het water"