Oudehorne

Oudehorne Schoterlandseweg 20, Oudehorne

Medewerking aan de dienst op 1e Kerstdag

Augustinusga

PKN Augustinusga (Augustinitsjerke) Geawei 15, Augustinusga

Themadienst "Lopen op het water"

Reitsum

PKN Kerk Reitsum Flieterpsterdyk 16, Reitsum

Medewerking aan de dienst (Paaszondag)

Britsum

PKN Kerk Britsum Feesttent (Lieuwe Jellingastrjitte), Britsum

Themadienst "Lopen op het water"

Kollumerzwaag

Kollumerzwaag (De Thuishaven) Skoallestrjitte 28, Kollumerzwaag

Themadienst "Lopen op het water"

Ryptsjerk

Ryptsjerk (Dorpshuis De Einekoer) Heermawei 3, Ryptsjerk

Themadienst "Lopen op het water"

Hurdegaryp

PKN Kerk Hurdegaryp (Feesttent plein naast kerk) Rijksstraatweg 54, Hurdegaryp

Themadienst "Lopen op het water"

Winsum

PKN kerk Winsum (Anna Tsjerke) Spannumerdijk 5, Winsum

Themadienst "Lopen op het water"

Minnertsga

PKN Kerk Minnertsga (Meinardskerk) Meinardswei 3, Minnertsga

Medewerking aan de zangdienst