Sjammasj 50-jarig jubileum

 

Beste (oud-) leden, comboleden, ereleden, dirigenten en technici van Sjamasj, ofwel Sjammasj,

Op een bewolkte dag in maart ( zaterdag 9 maart 1974 ) mocht Sjamasj voor de allereerste keer haar stem laten horen.
Sipke van der Land kwam spreken op een bijzondere avond in de Schranskerk te Leeuwarden / Huizum en daar zongen deze gereformeerde jongeren.
Sjamasj werd later al snel interkerkelijk en nu draagt zij de naam gospelkoor Sjammasj, met dubbel “m”.

Het komende jaar zal Sjammasj haar vijftigjarig jubileum mogen beleven.

De reünie / jubileum commissie is al een tijdje met elkaar op pad en wij stellen voor om op zaterdag 16 maart 2024 in de Kurios kerk te Leeuwarden, de huidige thuisbasis van het koor, het jubileum met reünie te houden.

We nodigen jullie daarvoor allemaal van harte uit.
Mocht je nog geen mail hierover hebben ontvangen dan hebben we mogelijk niet meer je juiste mailadres. Geef dit dan zo snel mogelijk door op jubileum@sjammasj.nl, dan krijg je voortaan ook alle informatie over dit jubileum.

Verder hebben wij de gedachte om één of misschien meerdere reünie koren te vormen die in de maanden november 2023 en januari / februari 2024, wekelijks repeteren.

Op de website van Sjammasj vind je binnenkort daarover nadere informatie.
De website zal tevens fungeren als virtuele ontmoetingsplaats, in die zin, dat aan ons toegestuurde verhalen en belevenissen uit jouw tijd bij Sjammasj, en nadere informatie betreffende het jubileum daar zullen worden gedeeld.

We hopen dat de reünie weer net zo een groot feest van herkenning en blijdschap mag zijn als bij het 35 jarig jubileum van Sjammasj dat toen werd gevierd in Post-Plaza !

Hartelijke groet,

Els Boomsma, Welmoed van der Woude, Gea de Veer, Wytze Algra en Anne Dijkstra