Bij het launchen van het ontmoetingsplein was de gedachte dat telkens het stokje doorgegeven zou worden aan een opvolgende schrijver. Dat gaat helaas nog niet geheel goed en dientengevolge tref je niet iedere zondagochtend een nieuwe bijdrage.

Vandaag is er weer wel een koorlid dat centraal mag komen staan.

In een warme bijdrage van Alie Brouwer-Meindertsma worden we mee terug genomen in de tijd van weleer. Alie noemt dat zij voor de eerste keer werd meegevraagd door haar buurmeisje van de Ruyterweg, Welmoed Lijzenga.
De Ruyterweg in Leeuwarden heeft Sjammasj indertijd veel nieuwe leden opgeleverd. Leeuwarden Oost met de Koepelkerk, Oosterkerk en Salvatorkerk had geen eigen Gospelkoor meer. Ik schrijf bewust “meer” want in dit deel van de stad had eerder in het jaar 1970 het jongerenkoor ofwel the spiritual group the Gospeltrain, het licht gezien. Dûmny Joop Visser was daarvan de inspirator en dit koor stond onder leiding van de toen nog heel jonge dirigent Henk Oosterhuis (19 jaar). The Gospeltrain heeft ook op een keer gezongen in Dokkum. Toen hebben zij het vuur doen ontsteken bij Dokkumer jongeren, wat de basis is geworden voor Joy for People Gospelchoir

De foto’s van de lp hoes van the Gospeltrain staan verderop bijgeplaatst. Grappig om daarop te lezen dat dezelfde Henk Brandsma de geluidsopnamen verzorgde, zoals hij dat later ook vanuit een imposante opname wagen geparkeerd voor de deuren van de Parkkerk, van Sjammasj heeft gedaan !

Die jongeren die meekwamen met Alie Brouwer en Welmoed Lijzenga naar Sjammasj vanaf de Ruyterweg, wil ik toch graag nog even genoemd hebben, omdat het heeft bijgedragen in de geschiedenis van ons koor, met ieder hun eigen verhaal : Alie haar eigen zusjes, Sippie en Engelina zijn meegekomen en ook overbuurjongen, Pier Meindertsma en de verderop wonende, jongste dochter van kapper Reitsma, Coby. Maar welzeker moet ook de naam van Coby haar zus Aly genoemd. Aly, voor onze begrippen veel te jong overleden, heeft ook lange tijd deel uitgemaakt van die grote vriendenkring van Sjammasjers.
“Veilig in Jezus armen” stond er op haar rouwkaart.

Sjammasj Huizum heeft grote aantrekkingskracht gehad op Leeuwarden Oost. Leeuwarden West had in die tijd het jongerenkoor Icumdeo. Aan Icumdeo is Sjammasj wel ook een heel markant koorlid kwijtgeraakt. Haar naam is Marian Weijer. Afgelopen week had ik een fijn gesprek met haar en toen we de foto van lang geleden erbij haalden, zoals die in de bijdrage van Johan Heddema is weergegeven kon zij nagenoeg alle namen benoemen. Dat helpt in de zoektocht van de iets meer dan 70 oud-leden waarvan we nu nog geen adresgegevens hebben en die wij ook graag van ons jubileum en de mogelijkheid tot meezingen met het huidige Sjammasj op de hoogte willen brengen.

De ge-update lijst van betreffende oud-leden wordt meegestuurd met de jongste informatie over wat er te gebeuren staat en jouw aanmelding voor het bijwonen van reünie en jubileumkoor. Deze lijst verschijnt ook elders op het platform van ons jubileum op deze website.
Wil alsjeblieft daar nog weer even naar kijken en help ons bij het terugvinden van hen !

We wensen je veel leesplezier met deze bijdrage !

Werd je nog niet gevraagd en vind je het leuk om jouw verhaal of foto’s met al die oud Sjammasj’ers te delen, mail dan naar Anne: annedijkstra58@gmail.com


Terug naar overzicht

Suzanne Yska vroeg me herinneringen te delen aan onze Sjammasj-tijd. Dat doe ik graag.

Het was september 1979 toen ik voor het eerst een repetitieavond bijwoonde van Sjammasj. Volgens mij maakte Welmoed Lijzenga, mijn buurmeisje van de Ruyterweg, mij er warm voor. Het was een rake zet. Heerlijk, vond ik het, dat zingen op de vrijdagavonden. Het waren toen vooral nog Nederlandstalige liederen (Vertel aan alle volken… bijvoorbeeld). Liederen die mijn hart raakten. Vrijdagavond werd een oase van rust in de volle school- en werkweek. Ik had er altijd heel veel zin in. Piet kwam er een jaar later bij! We maakten vrienden op Sjammasj. Vrienden voor het leven: Joke (en Gjalt), Hinkes en Albertha en Alie (en Marinus). Nog altijd delen we ons lief en leed. Kostbaar, waardevol. Ook Suzanne en Guus treffen we nog heel regelmatig en altijd is het weer goed.

Goede herinneringen bewaren we aan de weekenden op Terschelling! Samen zingen en ook samen op stap! Trouwens, door het hele jaar heen gingen we als hechte groep samen op stap. Op de vrijdagavond naar de Stee en op de zondagmiddagen naar de bossen. Heel vaak koffie (of soep) met gebak! Goede tijden waren het. Sjammasj was een belangrijk deel van onze jeugd. Het heeft ons mede gevormd tot wie we nu zijn. Prachtige optredens… Daar stonden we dan met ca. 60 mensen op het podium. Vol enthousiasme zingen over en voor onze grote God! Nog altijd mogen wij dat graag doen. Eens zingen, altijd zingen… denk ik wel eens.

En wat had Sjammasj een mooie bijdrage tijdens onze trouwdienst in 1985 en ook op de feestavond. Prachtig! Toen we kinderen kregen, ging eerst Piet van het koor. Later volgde ik. De vrijdagavonden werden avonden voor het gezin. Ook belangrijk! Maar, nog altijd dragen we Sjammasj een warm hart toe en voelt het alsof het nog iets van ons is! We wensen het huidige Sjammasj van harte Gods zegen toe!

Alie Brouwer-Meindertsma


Terug naar overzicht