Vandaag tref je Aafke en Dirk op ons digitaal ontmoetingsplein.

Beiden waren zeer betrokken koorleden, zoals je ook terug kunt lezen in hun bijdrage. Maar eigenlijk gold dat in die tijd voor al die Sjammasj-ers. In later tijden zijn koorleden wel eens wat gemakkelijk geworden, er aan voorbijgaand dat vrijwillig niet vrijblijvend is.

Met een ieders inzet werd er veel bereikt. Aafke schrijft dat Dirk ook nog bij ons zong toen we een avond programma uitvoerden in de Vrij Evangelische gemeente aan het Molenpad. Als ik het mij goed herinner, voerden we daar toen David en Goliath op onder leiding van Guus Tomeij. Door Jan, de man van Margriet Jongsma en “betûft” hobby fotograaf, zijn er prachtige foto’s gemaakt. Ook Dirk is geportretteerd. Ik heb die foto thuis en schrijf nu de inleidende tekst in Lelystad, waar ik vanwege mijn werk veelvuldig verblijf.

In mijn I-phone trof ik wel één andere foto aan die Jan destijds maakte en die ik ééns toestuurde aan een oud koorlid. Om de tijd te duiden, die je kunt afleiden uit de jonge gezichten verzocht ik onze webmaster deze mee af te beelden bij de bijdrage van Dirk en Aafke.
Jullie zullen bij de meeste gezichten de namen nog weten. Ik wil één naam noemen en dat is die van Siemon van der Meulen. Hij was voor ons van grote betekenis! Siemon is bij zijn Heer en Heiland, net als inmiddels veel andere van onze geliefde jongeren uit die tijd.

Volgende week krijg je een bijdrage te lezen van Sofie van Loon, onze jongste sopraan en zeer betrokken koorlid.

Aan wie Dirk en Aafke het stokje hebben overgedragen hoor je nog !

Werd je nog niet gevraagd en vind je het leuk om jouw verhaal of foto’s met al die oud Sjammasj’ers te delen, mail dan naar Anne: annedijkstra58@gmail.com


Terug naar overzicht

Sjammasj: Dirk en Aafke Boomsma

Dirk en ik hebben elkaar leren kennen in 1975 in de koffiebar van Youth for Christ in de Nieuwesteeg. Dirk had net examen gedaan van de Meao en ik werkte toen al in Oranjeoord in Harlingen.

Toen wij verkering kregen zij hij dadelijk al:” Ik kom niet op vrijdagavond naar Sexbierum toe want ik zing bij een jongerenkoor”. Hij was lid vanaf 1974. Ik was lid van een  gemengd koor in Sexbierum. En ik ben lid geworden in 1976 en ik reisde dan op vrijdagavond van Harlingen naar Leeuwarden, at bij Dirk thuis en daarna gingen we samen naar koor. Het ene weekend verbleven we dan in Leeuwarden en het andere weekend zaten we bij mijn ouders in Sexbierum, tenminste als we  geen optredens hadden. We waren fanatiek, verjaardag en andere uitjes op vrijdagavond moesten het afleggen tegen de repetitieavonden. Deze gingen altijd voor.

Verder herinner ik me de weekenden op Terschelling.  Bij het allereerste weekend sliepen we in de ET- 10 in Midsland. De jongens sliepen in de kerk en de meisjes in een aparte zaal. De jongens moesten op zondagmorgen vroeg alles dus al weer ingepakt hebben want  de kerk moest dan gebruikt worden voor de kerkdienst. In latere jaren werd er gebruik gemaakt van een kampeerboerderij. Ook herinner ik mij nog dat we in juni 1977 op Terschelling waren toen er een eind werd gemaakt aan de treinkaping bij Wijster.

Sjammasj was een jongerenkoor, en er zijn dan ook diverse echtparen uit ontstaan en er werd regelmatig gezongen in trouwdiensten. Ook in onze trouwdienst  in 1978 werd er door Sjammasj gezongen. We kwamen te wonen in de van Sytzamastraat. Dirk werkte toen bij het gemeentelijk Woningbedrijf en ik ben later bij Triotel gaan werken. Na ons trouwen zijn we nog een hele poos lid geweest. Onze oudste zoon is geboren in 1981 en de buren pasten toen ook regelmatig op. Ik ben ergens gestopt bij Sjammasj tussen 1981 en 1985. In dat jaar werd onze tweede zoon geboren. Dirk is tot ca. 1986 lid gebleven van Sjammasj. Hij heeft nog een themadienst meegemaakt in de Vrij Evangelische kerk aan het Vliet.

We hebben beide later in diverse koren gezongen. Dirk nog bij een koor van Guus Wolters in Franeker en verder beide nog bij Kerkkoor West en kerkkoor Oost en later nog op een koor van Gerrit Stulp: Consortium Vocale Frisiae. Zelf heb ik jaren zangles gehad en nog  bij het Noord Nederlands Concertkoor gezongen.

In 2006 kreeg ik last van een chronische ziekte  en ben met de zanglessen en het zingen gestopt. En ja, als je een groot aantal jaren niet zingt raak je de hoogte kwijt. Ik ben dus niet meer hoge sopraan maar mezzosopraan/alt.

Ondertussen zijn we ook verhuisd naar de wijk Aldlân. Eerst naar het Kamgras en later naar de Stinzenflora. Dirk is na diverse reorganisaties in 2018 met werken gestopt en geniet nu van zijn aow en pensioen. Onze jongens zijn nu 42 en 38 jaar. Heit en mem zingen, en ook onze jongste heeft het virus meegekregen. Hij zingt bij een opera/musicalkoor in Zeist.  Eind dit jaar hopen wij ons 45-jarig huwelijksjubileum te vieren. En we zijn ondertussen pake en beppe van twee kleine jongens van 3 jaar en 4 weken.

 


Terug naar overzicht