Vandaag mogen we dan getuige zijn van de ontmoeting met de allereerste dirigent van ons gospelkoor: Guus Wolters

Enthousiast en bescheiden, is wat we deze fijne man mogen toedichten.

Toen Sjammasj begin dit jaar mocht zingen in de Fontein aan de Goudenregenstraat in Leeuwarden zat hij, Guus, achter het orgel.
Kort voor aanvang van de dienst was ik nog even naar hem toegelopen en uiteraard ging ons gesprek al gauw over het op handen zijnde jubileum van “zijn” gospelkoor.

Vol enthousiasme kwam Guus met ideeën over de invulling er van.
In de opvolgende maanden heb ik en ook Grietine Tromp vele fijne gesprekken met hem mogen hebben over de historie en over de muziek.
Wij zijn hem dankbaar voor die kennisoverdracht, en referent aan het boekje “de Warmte van het geloof” waarin Sipke van der Land het ontstaan van gospelkoren in Nederland beschrijft, kunnen wij stellen dat Guus én muzikaal én in gesprek met de ander, die warmte met heel zijn hart, telkens uitdraagt, toen en ook nog steeds nu !
Guus heeft diverse aanbevelingen gedaan aangaande liederen die naar zijn inzichten zeker door het jubileumkoor gezongen zouden kunnen worden.
We hebben ze alle doorgegeven.
Uiteindelijk zal er een goede mix van liederen uit deze vijftig jaar moeten ontstaan.

Wij feliciteren Guus van harte met zijn vijftig jarig jubileum als organist in kerkelijk Leeuwarden – Huizum !!

Wie er volgende week centraal zal staan in ons ontmoetingsplein is nog niet bekend.

Werd je nog niet gevraagd en vind je het leuk om jouw verhaal of foto’s met al die oud Sjammasj’ers te delen, mail dan naar Anne: annedijkstra58@gmail.com


Terug naar overzicht

Guus Wolters – bij Sjammasj van 1973 tot 1977

Een enthousiaste groep jeugd zong op een avond in de Schranskerk met Sipke van der Land, en die vond dat zo mooi dat hij er op aandrong om door te gaan. Op advies van ouderling de Zeeuw kwam een delegatie bij mij langs om te polsen of ik hun leider wilde worden, ik was net benoemd als organist van de Schranskerk en had geen enkele koorervaring en ook geen repertoire kennis.

De eerste repetitie avond in de Agneskerk in Goutum heb ik alleen maar geluisterd. Ze kenden een paar liedjes en er was gitaar begeleiding van Baukje Herder. Daarna is voorzichtig begonnen met aanvullende repertoire opbouw, en hebben ook gekeken naar de al bestaande groepen als de Lord Moore Singers en Joy For People.

Rond Rotterdam kreeg het grote jeugdkoor met Wim Hardebol en van Haeringen bekendheid en er verschenen opnames en bladmuziek van hun repertoire, waarvan we diverse nummers hebben overgenomen. De eerste daarvan was “Dit, dit is de wereld” die we met alleen gitaar begeleiding meerstemmig instudeerden.

Al vrij snel werden we uitgenodigd om in een jeugddienst te gaan zingen. Er kwam een tip binnen dat een jongetje van 14 leuk piano kon spelen en wel bij ons wilde komen spelen. Dat was even een discussie, want de leeftijdsgrens was inmiddels op 16 jaar gesteld. Maar er werd dispensatie verleend en zo kwam op de laatste vrijdag vóór de jeugddienst Jan Stulp op de repetitie die inmiddels in de Schranskerk werd gehouden en later in de Parkkerk. Het optreden slaagde geweldig en de klasse van Jan op de piano was (o.a. bij “Dit is de wereld”) van een grote meerwaarde.

Het combo groeide uit tot 2 en soms 3 gitaren, een drumstel en de piano, het repertoire groeide en we werden steeds vaker uitgenodigd om ergens te zingen, door heel Friesland en ook een paar keer een weekend naar Terschelling. Het aantal leden groeide naar ca. 45 en in 1976 werd de eerste plaat gemaakt. Die was zo mooi dat ik hem nog regelmatig (op CD gezet) draai.

Soms maakten we zelf teksten. Een voorbeeld is “t Is gebeurd in een stal” op de melodie van ‘k Zou zo graag als Maria”, auteurs waren Johan Heddema, Guus en Aleid. Dat was op een late avond en we noemden dit later “de Berenburg Ballade”.
De tekst van het “Onze Vader” is van mijn hand en is nog steeds erg mooi. Baukje Herder zong een vertaling van “I don ’t know how to love Him”. Dat was “Heer machtig God ik loof U”. Als ze dat solo zong, en het hele koor het refrein, was het muisstil in de kerk, dat maakte grote indruk. Het laatste couplet heb ik gemaakt en toegevoegd, dat vind ik nog steeds een zo indrukwekkende tekst in combinatie met de melodie dat ik het hier vermeldt:
Heer, hier sta ik op deez’ aarde.
En U ziet op mij neder.
‘k Ben zo klein, zo hulpeloos,
Maar U beurt mij op, wijst mij steeds de weg
U houdt mij bij de hand
En hebt mij lief

De naam Sjamasj werd op een vergadering gekozen uit een viertal voorstellen. In mijn herinnering is die naam aangedragen door Baukje Rink. Later werd de correcte 2e “m” toegevoegd.

Mijn onervarenheid kwam o.a. aan het licht toen tijdens de opname van de eerste grammofoonplaat Gerrit Stulp ontdekte dat de sopranen en alten verkeerd om stonden.

Met de komst van Hans Algra kwam er meer muzikale kennis en ervaring bij. Ik heb toen het stokje overgedragen.

Daarna ben ik nog zo’n 35 jaar dirigent van diverse koren geweest en speel nu al ruim 63 jaar kerkorgel. Nu ik dit schrijf, oktober 2023, ben ik precies 50 jaar organist van Leeuwarden – Huizum


Terug naar overzicht