Telkens iedere opvolgende week heeft Anne weer intensieve contacten met oud leden en ook met huidige leden. Er zijn zo drie seriële sporen (overblijfsel van zijn MTS tijd waar geleerd is, parallelle ketens en ketens in serie te onderscheiden). Drie seriële ketens die eigenlijk verschoven in de tijd ook weer parallel naast elkaar bestaan.
Ik hoop dat jullie het nog volgen. Voor Anne wordt het weer ingewikkeld. Hij heeft zijn studietijd ook al weer ver achter zich… Maar wel, de cyclus bestaat uit twee maal oud leden en dan éénmaal een koor of combo lid dat momenteel zingt ofwel speelt in het combo bij Sjammasj.

Deze week staat Jantina Uijterlinde – Swart centraal in ons ontmoetings plein. Eigenlijk zijn we Jantina verloren aan de liefde, want ze ging zoals ze in haar bijdrage ook zelf aangeeft, met haar Wim mee naar Heerenveen die van daaruit zijn werkgebied als elektrotechnisch monteur beter kon bestrijken.

Jantina noemt dat ze onder Hans Jonker op Sjammasj kwam. Hans Jonker heeft meerdere koren en korpsen onder zijn leiding gehad en hanteert nu nog steeds het dirigeerstokje. Hij speelde ook jaren lang in het combo van Joy for People en heeft met succes ook daar het koor geleid. Waarschijnlijk is Hans wel ook opgetrokken met Sjammasj op uitnodiging van Guus Tomeij, maar dan denk ik dat dit als gast combo lid was.

En ja, de door Jantina genoemde bezoeken aan herberg de Stee. Het was, je mag het wel haast zo noemen, de stamkroeg van Sjammasj. Na de koorrepetitie naar de Stee. Wat was dat prachtig en gezellig. We kwamen er vaak wel met een man of twintig. De sfeer werd in de herberg vanaf pak ‘m beet 22.30 uur geheel bepaald door Sjammasj, dat wel meer dan één derde van de beschikbare ruimte bezette. Het zat bij onze komst daar zo vol dat bezoekers bijna niet meer fatsoenlijk de toiletten konden bereiken.
Marius Sterk, de uitbater van de Stee vond het allemaal goed. Hij was zelf van Katholieke huize en vond het alleen maar prachtig dat die interkerkelijke jongeren het feest van ontmoeting bij hem voortzetten. Het was net of dat wij een beetje begrepen van hoe men in Katholiek Nederland het geloof beleeft. Na de mis naar het dorps café.

Voor Anne zijn deze drie, liturgie (preek), zingen en ontmoeting de belangrijke pijlers van samen gemeente zijn. God wil dat zijn kinderen genieten. Wat hebben wij dat destijds ook mogen doen.

Wat zo extra vertrouwd was aan onze bezoeken aan de Stee, is dat Guus Wolters er altijd was. Guus was na zijn periode als dirigent van zijn Sjammasj altijd één avond in de week van huis. Wij vonden het bijzonder hoe Guus en zijn vrouw dat handelden. Bescheiden en liefdevol als hij was en nog steeds is, zat Guus aan de grote stamtafel mooi in gesprek met de andere stamgasten. Ik denk dat hij het ook mooi vond dat wij, de latere Sjammasjers daar binnen rolden en ook met hem gesprekken hadden.

Guus en zijn vrouw, nu beide over de tachtig jaar, genoten groot respect in de wijze hoe ze elkaar al die jaren hebben vastgehouden en hoe ze elkaar ook altijd ruimte hebben gegeven, en dat nu nog steeds zo doen. Toen Anne enkele maanden geleden belde met huize Wolters met betrekking tot liederen uit het begin van Sjammasj voor het jubileumkoor dat in november 2023 van start moet gaan, kreeg hij van zijn vrouw te horen “Guus is op vakantie !” Hij was er even stil van. Wat bijzonder !

Langs deze weg zou misschien een uitnodiging mogen uitgaan aan Guus om een bijdrage te schrijven voor ons ontmoetingsplein. Het is al lang gebleken dat Guus boeiend en onderhoudend kan vertellen.

Jantina geeft het stokje door aan Geert en Rian Bennen, die we dus over drie weken hier ontmoeten.

Volgende week staat Katinka Schuitema, sopraan in het huidig Sjammasj, centraal.

Werd je nog niet gevraagd en vind je het leuk om jouw verhaal of foto’s met al die oud Sjammasj’ers te delen, mail dan naar Anne: annedijkstra58@gmail.com


Terug naar overzicht

Mijn tijd bij Sjammasj 1980 – 1988  

 

Hallo allemaal, 

Ik ben van 1980 tot ergens in 1988 lid geweest van Sjammasj. Ik ben opgegroeid in Huizum en volgens mij mocht je op je 16e lid worden van het koor, en daar keek ik dan ook al lang naar uit. De dirigent was toen Hans Jonker (als ik me niet vergis). Later opgevolgd door Guus Tomey. De vrijdagavond was repetitie avond, het was altijd gezellig! Koster Sybesma was er altijd en had in de pauze de koffie/thee klaar staan. Volgens mij moesten we wel om de beurt afwassen en opruimen. Na de repetitie gingen we vaak naar De Stee. Ik heb vele optredens meegemaakt. In mijn herinnering reisden we door heel Friesland! En dan hadden we natuurlijk het jaarlijkse weekend naar Terschelling. Met z’n allen in een kampeerboerderij. Om de beurt corvee, en een bonte avond (zie foto).  

Ik heb ook nog een aantal jaren in het bestuur gezeten. In 1987 ben ik getrouwd; het koor heeft nog opgetreden tijdens de kerkdienst in de Schranskerk in Huizum. Ik ben toen verhuisd naar Heerenveen. Ik ben nog een tijdje lid gebleven en ben nog samen met Gea Hettema een tijdje heen en weer gereden, maar dit werd toch te bezwaarlijk.  

Ik ben nooit lid geworden van een ander koor. Wel heb ik gezongen met het gemeentekoor van onze kerk in De Knipe. Later ben ik begonnen met lessen op de bariton en ik ben sinds jaren, samen met mijn man, lid van Fanfare Crescendo in De Knipe. Heel iets anders dan zingen maar met elkaar muziek maken blijft mooi!! 

Groetjes,  

Jantina Uijterlinde-Swart 

De Knipe 


Terug naar overzicht